לאה מור

לאה מור

מנמ"רית אורבוטק

אורבוטק

דוברים נוספים באירוע משינוי אסטרטגי לשינוי ארגוני

Open Accessibilty Menu