מאיה בכר

מאיה בכר

מנמ"רית פלאפון

פלאפון

דוברים נוספים באירוע משינוי אסטרטגי לשינוי ארגוני

Open Accessibilty Menu