פאנל בהנחיית רונן זרצקי בהשתתפות המרצים

מפגש משינוי אסטרטגי לשינוי ארגוני, רביעי, 5 בספטמבר 2018, 12:00

הרצאות נוספות באירוע משינוי אסטרטגי לשינוי ארגוני

Open Accessibilty Menu